PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

Psychobiotyki


Mgła mózgowa a psychobiotyki

Ten termin ostatnio coraz częściej pojawia się w mediach w kontekście powikłań po zakażeniu koronawirusem. W odzyskaniu dobrej kondycji psychicznej pomóc mogą m.in. psychobiotyki.

Psychobiotyki – które szczepy wybrać?

Mikrobiota jelitowa odgrywa wiodącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu osi mózgowo-jelitowej. Choć wydaje się to abstrakcyjne, to zostało potwierdzone w badaniach z udziałem zwierząt. W warunkach laboratoryjnych sprawdzono, które bakterie kontrolują działanie układu nerwowego (w tym emocji) podczas przewlekłego stresu.

Psychobiotyki – przez żołądek do mózgu

Farmakoterapia i psychoterapia to podstawy leczenia depresji. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Żadne alternatywne metody czy suplementy kupione bez recepty nie mogą zastąpić wizyty u psychiatry w sytuacji, kiedy depresja odbiera nam siły i chęci do życia. Okazuje się jednak, że właściwą dietą i odpowiednią kompozycją bakterii probiotycznych można sobie znacząco pomóc w […]

Psychobiotyki – nowe możliwości terapii zaburzeń afektywnych?

W ostatnich latach obserwujemy lawinowy wzrost zainteresowania powiązaniami pomiędzy stanem mikrobioty jelitowej a zdrowiem psychicznym człowieka.
Wyniki wielu badań wskazują na rolę mikrobioty w modulowaniu rozwoju mózgu, wpływ na jego funkcje na drodze złożonych mechanizmów neuronalnych, endokrynnych i immunologicznych, związanych z prawidłowym działaniem osi mózgowo-jelitowej. Odkrycia te dają asumpt do poszukiwań nowych metod terapii zaburzeń psychicznych poprzez modyfikację składu mikrobioty przy użyciu nowej grupy terapeutycznej – psychobiotyków, tj. ściśle zdefiniowanych bakterii probiotycznych, które spożywane w odpowiednich dawkach wykazują wpływ na funkcjonowanie osi jelitowo-mózgowej, a przez ten mechanizm na stan pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Probiotyki wsparciem terapii zaburzeń psychicznych

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanowi problem epidemiologiczny – na całym świecie już ok. 350 mln ludzi boryka się z zaburzeniami nastroju. W Polsce na depresję cierpi ok. 1,5 mln osób. Depresja jest chorobą trudną w leczeniu, nie tylko ze względu na stan chorych, którzy często nie chcą poddawać się terapii, ale także na problemy związane z tolerancją leków antydepresyjnych i ich niewystarczającą skutecznością. Rush i wsp. w 2006 roku wykazali, że nawet u 1/3 pacjentów z depresją konwencjonalne leczenie nie przynosi spodziewanych efektów.