PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

O depresji


Depresja jest chorobą. Nie chandrą, dołkiem czy chwilowym złym samopoczuciem.

Depresja jest zaburzeniem wchodzącym w skład zaburzeń afektywnych czyli zaburzeń nastroju. Kiedyś uważano, że tego typu zaburzenia nie dotyczą dzieci i młodzieży ze względu na niedojrzałość procesów psychicznych generujących depresję. Obecnie zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży rozpoznaje się na podstawie takich samych kryteriów diagnostycznych, jak w przypadku dorosłych z pewnymi tylko modyfikacjami.

Zaburzenia depresyjne w przeciwieństwie od naturalnego obniżenia nastroju różnią się przede wszystkim:

Statystyki podają, że w okresie poprzedzającym dojrzewanie płciowe problem depresji  rozpoznaje się u ok. 5% dzieci, z nieznaczną przewagą płci męskiej. W okresie pokwitania procent ten wynosi 15-20% (podobnie jak u dorosłych),  z wyraźną przewagą płci żeńskiej.

Z roku na rok obserwuje się wzrost zachorowań na depresję u dzieci i młodzieży. Niepokojącym wydaje się również fakt, że średnia wieku, w którym diagnozuje się depresję coraz bardziej się obniża.

Depresja u dzieci, młodzieży i dorosłych – objawy i różnice

Według klasyfikacji ICD-10 obowiązującej w Polsce, aby rozpoznać depresję – obniżonemu nastrojowi muszą towarzyszyć co najmniej dwa z poniższych objawów i trwać co najmniej dwa tygodnie.

 Częstość występowania
OBJAWYDOROŚLIMŁODZIEŻDZIECI
Anhedonia (brak odczuwania przyjemności)częstoczęstorzadko
Obniżenie napędu (spowolnienie psychoruchowe, brak energii do działania)częstoczęstowahania
Problemy z koncentracją i pamięcią (nie możność skupienia uwagi, zapominanie)częstobardzo częstoczęsto
Obniżona samoocenaczęstoczęstorzadko
Lęk, niepokój, napięciebardzo częstobardzo częstobardzo często
Drażliwośćczęstobardzo częstobardzo często
Poczucie winy, poczucie niskiej wartościbardzo częstoczęstorzadko
Uczucie wewnętrznej pustki, wypaleniabardzo częstobardzo częstoczęsto
Depresyjna ocena przeszłości, teraźniejszości i przyszłościbardzo częstobardzo częstoczęsto
Autoagresjarzadkobardzo częstorzadko
Myśli samobójcze i/lub tendencje do ich realizowaniabardzo częstoczęstorzadko
Brak apetytu lub wzmożony apetytbardzo częstoczęstorzadko
Bezsenność lub nadmierna sennośćbardzo częstoczęstorzadko
Skargi somatyczne (bóle głowy, brzucha, kręgosłupa, ucisk w klatce piersiowej, zaparcia)częstobardzo częstobardzo często
Izolacja (wycofanie się z kontaktów społecznych)częstobardzo częstoczęsto
Obniżenie libido (niechęć do podejmowania aktywności seksualnej)bardzo częstorzadkonie dotyczy