PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

Wspomaganie leczenia depresji


Leki psychotropowe a mikrobiota

Wiele badań wykazało związek nieprawidłowej mikrobioty jelitowej z zaburzeniami psychicznymi i neurodegeneracyjnymi, takimi jak depresja, schizofrenia czy choroba Alzheimera. Na uwagę zasługuje dwukierunkowa interakcja pomiędzy mikrobiotą jelitową a mózgiem, wykazując stan dysbiotyczny jelit jako krytyczny czynnik w zaburzeniach psychicznych.

Między hedonizmem a anhedonią, czyli o tym, jak budować trwałe poczucie satysfakcji z życia

Problematyka szczęścia – próba zrozumienia, czym ono jest i jak się je osiąga, jest stara jak cywilizacja ludzka. Dociekania w tym obszarze zaprzątają umysł właściwie każdego człowieka, a także znajdują swoje odzwierciedlenie w rozważaniach filozofów, badaniach psychologów, nie mówiąc już o wytworach pisarzy, poetów czy duchownych. Nie ma jednak zgody – zarówno wśród zwykłych ludzi, jak i naukowców – czym jest szczęście i jak ten stan trwale osiągnąć.

Jak powinien żywić się pacjent z zaburzeniami nastroju?

W ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwujemy nasilające się zjawisko westernizacji diety, czyli wzrostu spożycia produktów wysoko przetworzonych, tłuszczu, czerwonego mięsa i cukru rafinowanego. To zjawisko, w połączeniu z siedzącym trybem życia, przyczynia się do zwiększenia częstości chorób metabolicznych na niespotykaną skalę. Nieodpowiednia dieta prowadzi także do niekorzystnej modyfikacji mikrobioty jelitowej. Ta zmiana składu bakterii jelitowych, określana mianem dysbiozy, jest coraz częściej wiązana ze wzrostem ryzyka depresji. Dietą, którą warto rekomendować w terapii tego schorzenia jest mająca udokumentowane działanie przeciwzapalne i przeciwdepresyjne dieta typu śródziemnomorskiego.

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe w depresji a probiotykoterapia

Związek między ośrodkowym układem nerwowym a układem pokarmowym oparty jest na funkcjonowaniu osi mózgowo-jelitowej, nazywanej również osią mózg-mikrobiota-jelito. Funkcjonowanie tej osi może być zaburzone przez wiele czynników: zarówno tych związanych z układem pokarmowym (jak dysbioza jelitowa), jak i układem nerwowym (jak przewlekły stres). Patogeneza chorób gastroenterologicznych często obejmuje zagadnienia z zakresu problematyki psychiatrycznej, które wskazują na współistnienie różnych stanów emocjonalnych z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi.