PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

Konwencja praw dziecka


W 1991 r. Polska uchwaliła Konwencję o Prawach Dziecka i tym samym zobowiązała się do przestrzegania zawartych tam praw. Jest to międzynarodowy dokument, w którym szczegółowo opisano wszystkie prawa dziecka.

Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka status każdego dziecka w Polsce opiera się o następujące założenia:

Konwencja Praw Dziecka składa się z preambuły i 54 artykułów, które opierają się o następujące zasady:

W szczególności każde dziecko ma:

 

Pobierz e-book: Konwencja o Prawach Dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka – wybór zagadnień (artykuły i komentarze) . Redakcja naukowa: S.L. Stadniczeńko. Opracowanie: Rzecznik Praw Dziecka