PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji


Od tryptofanu do serotoniny

Serotonina, potocznie zwana hormonem szczęścia, powstaje nie tylko w mózgu, ale również w jelitach. Jej syntezę wspiera obecność niektórych bakterii probiotycznych.

Żeby stres nie szkodził…

Stan naszego zdrowia zależy nie tylko od genów, ale także od diety, stylu życia oraz tego, jak organizm reaguje na stres. Probiotyki mogą pomóc mu lepiej sobie z nim radzić.

Jak powinien żywić się pacjent z zaburzeniami nastroju?

W ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwujemy nasilające się zjawisko westernizacji diety, czyli wzrostu spożycia produktów wysoko przetworzonych, tłuszczu, czerwonego mięsa i cukru rafinowanego. To zjawisko, w połączeniu z siedzącym trybem życia, przyczynia się do zwiększenia częstości chorób metabolicznych na niespotykaną skalę. Nieodpowiednia dieta prowadzi także do niekorzystnej modyfikacji mikrobioty jelitowej. Ta zmiana składu bakterii jelitowych, określana mianem dysbiozy, jest coraz częściej wiązana ze wzrostem ryzyka depresji. Dietą, którą warto rekomendować w terapii tego schorzenia jest mająca udokumentowane działanie przeciwzapalne i przeciwdepresyjne dieta typu śródziemnomorskiego.

Probiotyki wsparciem terapii zaburzeń psychicznych

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanowi problem epidemiologiczny – na całym świecie już ok. 350 mln ludzi boryka się z zaburzeniami nastroju. W Polsce na depresję cierpi ok. 1,5 mln osób. Depresja jest chorobą trudną w leczeniu, nie tylko ze względu na stan chorych, którzy często nie chcą poddawać się terapii, ale także na problemy związane z tolerancją leków antydepresyjnych i ich niewystarczającą skutecznością. Rush i wsp. w 2006 roku wykazali, że nawet u 1/3 pacjentów z depresją konwencjonalne leczenie nie przynosi spodziewanych efektów.

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe w depresji a probiotykoterapia

Związek między ośrodkowym układem nerwowym a układem pokarmowym oparty jest na funkcjonowaniu osi mózgowo-jelitowej, nazywanej również osią mózg-mikrobiota-jelito. Funkcjonowanie tej osi może być zaburzone przez wiele czynników: zarówno tych związanych z układem pokarmowym (jak dysbioza jelitowa), jak i układem nerwowym (jak przewlekły stres). Patogeneza chorób gastroenterologicznych często obejmuje zagadnienia z zakresu problematyki psychiatrycznej, które wskazują na współistnienie różnych stanów emocjonalnych z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi.