PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

Z


Zespół jelita nadwrażliwego, zespół jelita drażliwego (ang.  Irritable Bowel Syndrome, w skrócieIBS) – przewlekłe schorzenie o nieznanej etiologii, dotyczące zaburzonej perystaltyki jelit, objawiające się uciążliwymi zaparciami/biegunkami, wzdęciami, nieprawidłowym rytmem wypróżnień, bólami brzucha, zgagą. Jednym z czynników usposabiających są zaburzenia osi mózgowo-jelitowej. Leczenie polega na stosowaniu diety zob. FODMAP. Znaczną poprawę w zaburzeniach czynnościowych jelit można uzyskać suplementując preparaty probiotyczne zawierające Lactobacillus plantarum 299v.

Zespół nieszczelnego jelita (jelita przesiąkliwego, cieknącego jelita) – (ang. leaky gut syndrome) – spowodowany uszkodzeniem bariery jelitowej, przez co do krwioobiegu przedostają się endotoksyny wywołujące reakcję immunologiczną (stan zapalny). Zaburzenia ciągłości bariery jelitowej i następcza aktywacja układu immunologicznego jest podstawą zapalnej hipotezy depresji.