PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

#lekipsychotropoweamikrobiota


Leki psychotropowe a mikrobiota

Wiele badań wykazało związek nieprawidłowej mikrobioty jelitowej z zaburzeniami psychicznymi i neurodegeneracyjnymi, takimi jak depresja, schizofrenia czy choroba Alzheimera. Na uwagę zasługuje dwukierunkowa interakcja pomiędzy mikrobiotą jelitową a mózgiem, wykazując stan dysbiotyczny jelit jako krytyczny czynnik w zaburzeniach psychicznych.