PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

P


Prebiotyki – substancje, które stanowią pożywkę dla bakterii probiotycznych i pozwalają prawidłowo się jej rozwijać.

Probiotyki – żywe mikroorganizmy, mające udokumentowany dobroczynny wpływ na organizm gospodarza. Nazwa wywodzi się z języka greckiego od słów pro biosdla życia.

Przeszczep mikrobioty jelitowejzob. FMT (ang. Fecal Microbiota Transplantation).

Psychobiotyki – nowa klasa probiotyków wspierająca zdrowie psychiczne. Termin ten został wprowadzony w 2013 roku przez dwóch profesorów: neurobiologa – Johna F. Cryana oraz psychiatrę – Teda Dinana. Oznacza żywe bakterie, które korzystnie wpływają na zdrowie psychiczne. Regulują oś mózgowo-jelitową, wpływając na trzy układy: nerwowy (uczestnicząc w syntezie neuroprzekaźników), immunologiczny (zwiększając syntezę cytokin przeciwzapalnych) i dokrewny (obniżając stężenie kortyzolu – hormonu wydzielanego w trakcie przewlekłego stresu). Jedną z właściwości psychobiotyków jest wspieranie bariery jelitowej, która m.in. zapobiega translokacji (przemieszczaniu się) fragmentów bakterii (endotoksyn) ze światła przewodu pokarmowego do krwiobiegu i inicjowaniu powstawania stanu zapalnego.