PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

O


Oś mózgowo-jelitowa (oś jelitowo-mózgowa, mikrobiotyczna oś jelitowo-mózgowa ) – sygnalizacja biochemiczna zachodząca między przewodem pokarmowym a ośrodkowym układem nerwowym (OUN). Termin ten jest czasami używany również w odniesieniu do roli flory jelitowej we wzajemnych oddziaływaniach, podczas gdy termin „oś mikrobiota-jelito-mózg (MGB lub BGM)” wyraźnie obejmuje rolę flory jelitowej w biochemicznych zdarzeniach sygnalizacyjnych, które mają miejsce między przewodem pokarmowym a OUN.