PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

H


Homeostaza (gr. homoíos – podobny, równy; stásis – stanie, trwanie, postawa) – równowaga, stabilność; zdolność organizmów żywych do utrzymywania względnie stałych parametrów środowiska wewnętrznego pomimo zmiennych warunków zewnętrznych. Przykładem homeostazy jest termoregulacja czyli reakcje organizmu (pocenie, dreszcze) na temperaturę zewnętrzną w celu zapewnienia stabilności wewnętrznej.