PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

F


FODMAP (ang. Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols) – Fermentujące Oligo-, Di- i Monosacharydy oraz poliole – są to cząstki węglowodanów (krótkołańcuchowe), słabo wchłaniane, szybko fermentujące, o wysokim ciśnieniu osmotycznym, zwiększającym wchłanianie wody czego skutkiem mogą być dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego takie jak: bóle brzucha, wzdęcie czy biegunki.

Do produktów FODMAP należą między innymi: fruktoza w tym szczególnie niekorzystny syrop glukozowo-fruktozowy, powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym, poliole (mannitol, sorbitol, ksylitol) stosowane w napojach czy gumach do żucia.

Dieta bogata w produkty FODMAP jest szczególnie niekorzystna dla osób zespołem jelita nadwrażliwego (IBS).

FMT (ang. Fecal Microbiota Transplantation) – przeszczepianie mikrobioty jelitowej. Przeniesienia mikroorganizmów bytujących w jelicie zdrowego dawcy do przewodu pokarmowego biorcy. Polega na podaniu odpowiednio wyselekcjonowanej i przygotowanej zawiesiny kału od zdrowego dawcy do jelita chorego (wlew, kapsułki itp.) w celu odtworzenia/uzupełnienia składników prawidłowej mikrobioty jelitowej.