PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

E


Endotoksyny – fragmenty bakterii, które przedostając się przez nieszczelną barierę jelitową mogą powodować ogólnoustrojowy stan zapalny, co jest uważane za jedną z przyczyn powstawania zaburzeń psychicznych i chorób neurodegeneracyjnych.

Enterocyty – komórki absorpcyjne kosmków jelitowych, wyścielające wewnętrzną powierzchnię jelita cienkiego i grubego. Biorą udział w procesie wchłaniania substancji z jelita cienkiego do krwiobiegi.

Eubioza – stan równowagi, w którym w jelicie człowieka funkcjonuje obok siebie wiele różnych mikroorganizmów, zapewniających gospodarzowi dobrostan psychofizyczny (przeciwieństwo zob. dysbioza).