PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

B


Bakterie komensalne – (od łac. commensalis – współbiesiadnik) – drobnoustroje żyjące w symbiozie z gospodarzem, przyczyniając się do jego dobrego funkcjonowania i samopoczucia.

Bakteriocyny – bakterie będące składnikami fizjologicznej mikrobioty, uniemożliwiające rozrost patologicznej flory jelitowej.

Bakteriofagi – dosł. wirusy zjadające bakterie od gr. phageín – jeść, pożerać. Wyselekcjonowane bakteriofagi są wykorzystywane do niszczenia bakterii chorobotwórczych.

Bariera jelitowa – fizjologiczna struktura, selektywnie przepuszczalna, oddzielająca światło jelita od środowiska wewnętrznego ustroju. Składa się  m. in. z elementów mechanicznych (śluzu, komórek nabłonka), immunologicznych (limfocytów, komórek wrodzonej odpowiedzi odpornościowej), tkanki mięśniowej i nerwowej. Mikrobiota jelitowa pełni funkcję regulującą przepuszczalność bariery jelitowej.

Bariera krew-mózg – fizyczna i biochemiczna struktura pomiędzy naczyniami krwionośnymi  a tkanką nerwową, chroniąca układ nerwowy. Zatrzymuje patogeny, a przepuszcza substancje odżywcze z krwi do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Błonnik (włókno pokarmowe) – substancje pochodzenia roślinnego nierozkładalne przez enzymy trawienne. Zbudowany jest z frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej; składa się z nieskrobiowych polisacharydów oraz m.in. celulozy, skrobi, dekstryny, inuliny, ligniny, chityny, pektyn, beta-glukanów czy oligosacharydów.

Błonnik pokarmowy składa się z włókien pęczniejących, które absorbują wodę i zwiększają masę kałowa, włókien lepkich zagęszczających zawartość jelit oraz fermentujących, które stanowią pożywkę dla mikrobioty jelitowej.