PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

A


Acetylocholina – pierwszy odkryty neuroprzekaźnik. Jest estrem kwasu octowego oraz choliny syntetyzowanym w neuronach cholinergicznych. Wpływa na mięśnie, czynność serca i układu pokarmowego, ale także na procesy pamięciowe i koncentrację. Występuje w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

Allostaza – koncepcja, która wskazuje na złożone mechanizmy regulacyjne za pomocą których mózg przygotowuje cały organizm do zmierzenia się ze stresorem.

Antybiotyki (z gr. ἀντί, anti „przeciw” i βίος, bios „życie”) – grupa leków, często ratujących życie, stosowana w infekcjach bakteryjnych. Są to związki chemiczne hamujące wzrost i podział mikroorganizmów.

W skutek ich nadużywania może dojść do zjawiska uodpornienia na antybiotyki, dysbakteriozy i zaburzeń nastroju.