PSYCHOBIOTYKI

przez żołądek do mózgu…

Kampania edukacyjna dotycząca skutecznego wspomagania leczenia depresji

Raport “Polacy a stres”


Z raportu „Polacy a stres” przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia jasno wynika: najbardziej stresuje nas pandemia SARS-CoV-2. Obawiamy się o zdrowie swoje i swoich bliskich, a także o finanse. I chociaż 49% badanych przyznaje, że odczuwa stres niemal codziennie, tylko 33% próbuje sobie z nim radzić przy pomocy różnych metod, a 9% stosując probiotykoterapię.

Pełny raport do pobrania z Psychobioteki.
Więcej na temat Raportu